Υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η μελετητική μας ομάδα πιστεύει στο δημιουργικό σχεδιασμό και έχει μεγάλη και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία των υλικών και της κατασκευής.

Σε κάθε κτίριο εφαρμόζονται με ακρίβεια οι μελέτες της αντίστοιχης οικοδομικής άδειας , και επομένως κάθε νέα κατασκευή είναι σύμφωνη με τον νέο ΓΟΚ ( Γενικό Οικοδομικό Κώδικα) και το νέο αντισεισμικό κανονισμό ( ΕΑΚ 2000 ). Επίσης, οι ηλεκτρολογικές μελέτες και εγκαταστάσεις γίνονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384και κατά αυτό τον τρόπο σε όλες μας τις νεόδμητες οικοδομές εφαρμόζουμε την θεμελιακή γείωση, ανεξάρτητα το μέγεθος και τον όγκο της οικοδομής. Η μελέτη του φυσικού αερίου αλλά και η κατασκευή του γίνονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 963 / 12-7-2003, ώστε να είναι άμεσα δυνατή η σύνδεση με το φυσικό αέριο εφόσον ενεργοποιηθεί το δίκτυο από τη Δ.Ε.Π.Α. Όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητα (ISO, CE, κ.τ.λ.)

Το σχεδιασμό μας χαρακτηρίζει, η εκτεταμένη έρευνα, η στενή συνεργασία με τον πελάτη, ο σεβασμός στην υποκειμενική του οπτική, η ουσιαστική κατανόηση στις ανάγκες του χρήστη, η δημιουργική προσέγγιση στη λειτουργία του χώρου, η εξέταση εναλλακτικών λύσεων και σύνθεση των επιλεγμένων στοιχείων μαζί με τον πελάτη, η συνθετική ιδέα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 • Πλήρης εφαρμογή του νεότερου αντισεισμικού κανονισμού
 • Ελληνικά Σίδερα οπλισμένου σκυροδέματος
 • Παρακολούθηση όλων των φάσεων τις κατασκευής
 • Θεμελιακή γειωση
 • Ρευστοποιητή στο μπετό για την καλύτερη στατική συμπεριφορά του φέροντος οργανισμού
 • Τοιχοποιίες με σενάζια και μόνωση
 • Μονώσεις σε όλο το κτίριο
 • Υδραυλικά με πλαστικές σωλήνες βαρέου τύπου
 • Εξωτερικά αλουμινένια κουφώματα με προδιαγραφές
 • Διπλά υαλοστάσια
 • Είδη υγιεινής και πλακίδια επωνύμων εργοστασίων.

 Η ποιότητα του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε διασφαλίζεται από την επιμονή μας στην ανάλυση  και ερμηνεία των προβλημάτων, στη συγκρότηση και προώθηση λύσεων,  στις νέες ιδέες, στη χρήση σύγχρονων υλικών, στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό όλων των φάσεων μελέτης και στην υποστήριξη που παρέχουμε κατά τη φάση υλοποίησης του έργο.

Ομάδες Μελετών

Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Γεώργιος Σκαλιστής

Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου – Γεώργιος Σκαλιστής και Phileum Gotto

Στατικές Μελέτες – Χρήστος Καμποσιώρας

Σχεδιασμός 3D – Χρήστος Καμποσιώρας και Νικόλαος Βασιλειάδης

Κατασκευές – Ιωάννης Ρίζος και Κατερίνα Τσουμάρη