Η εταιρία Anaptixis | Ενέργεια και Τζάκι ιδρύθηκε το 2006 από τους Γεώργιο Αποστόλου Σκαλιστή, Αρχιτέκτων Μηχανικό, και Χρήστο Νικολάου Καμποσιώρα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., με σκοπό την έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων, μεταλλικών κατασκευών, ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών, αγροτικών, αθλητικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κατοικιών.

Παράλληλα, εξειδικεύεται στην κατασκευή και ανακαίνιση καταστημάτων με πολυετή εμπειρία των εταίρων της και πλήθος υλοποιημένων έργων.